Hulp bij een thuisstudie of onderzoek voor een opleiding

Vaak hebben anderen al soortgelijke onderzoeken gedaan en daarvoor een model gemaakt. Kijk of dat model geschikt is voor jouw situatie en vul het eventueel aan. Zo’n model geeft goed aan wat je kunt onderzoeken en vaak ook hoe. Zijn er geen modellen beschikbaar, leg dan verbanden tussen de belangrijkste onderwerpen van je onderzoek op grond van de gelezen literatuur en meningen van experts. Wil je extra onderzoeksvaardigheden voor je studie, neem dan contact op.

Literatuurstudie

Doe eerst het literatuur-  en daarna het veldonderzoek; draai die volgorde niet om. Lees recente internationale literatuur en literatuur van experts over de woorden in je probleemstelling die je afzonderlijk hebt gedefinieerd. Zijn er modellen die geschikt zijn als leidraad; gebruik ze als kapstok. Vat samen wat je leert uit deze literatuur en hoe dat je probleemstelling beïnvloedt. Bespreek dit met je opdrachtgevers en begeleiders. Herformuleer eventueel je probleemstelling en onderzoeksvragen. Laat dat zien in je rapportage en beschrijf de overwegingen die daartoe hebben geleid. Formuleer wat je nog moet weten en waarvoor nader onderzoek nodig is.

Analyse van de data

Bedenk de vragen die je wilt stellen c.q. de opties die je wilt onderzoeken,  maar vooral ook wat je met het antwoord/resultaat gaat doen. Daarmee maak je je analysemodel. Welke conclusies wil je kunnen trekken uit 1 antwoord of uit een combinatie van antwoorden. Leg die combinaties en de conclusies die je daaruit wilt durven trekken vast. Bespreek ze met je begeleiders. Beschrijf welke vragen je op welke wijze wilt beantwoorden c.q. aan wie je ze gaat stellen en waarom aan die mensen op die manier. Ga weer even terug naar je probleemstelling en onderzoeksvragen en check of je daar nog steeds mee bezig bent; of te ver bent uitgeweid.

Wat doen we?

Met meer dan 15 jaar ervaring met probleemanalyses, planningen, resultaat leveren onder tijdsdruk , onderzoeksopzet, valkuilen, implementatie, rapportages én coaching in vrijwel alle denkbare organisaties. Afstudeerbegeleiding in optima forma. We leren je situaties en problemen snel te doorzien om vanuit rust en overzicht te komen tot een indrukwekkend resultaat. 50% sneller (door)starten door een duidelijk op het resultaat gefocust plan. Relevant voor jou, je opleiding, de organisatie waarin je afstudeert en voor de maatschappij. We helpen je iedere drempel te overwinnen om met succes af te studeren: probleemstelling, onderzoeksopzet, uitstelgedrag, implementatie, scriptie, stress, de presentatie. Alles kan! Daarna leren we je solliciteren of een bedrijf opzetten en kun je jouw of ons netwerk gebruiken voor je volgende carrièrestap. Direct meer ervaring opdoen? Volg dan een studie tot particulier onderzoeker.

Over ons

Wij willen jou en je project zien slagen, zodat jij, je opdrachtgever en je docenten, trots kunnen zijn op het resultaat. Met heel wat jaren ervaring zijn we werkzaam in verschillende sectoren. Daarnaast kunnen we erg gestructureerd werken en conceptueel denken, wat handig is bij onderzoeks- of afstudeerprojecten. Dit netwerk van professionals kun jij voor ieder probleem dat je ervaart bij het afstuderen of het uitvoeren van een opdracht inzetten. We sluiten aan bij wat jij nodig hebt, op een manier die bij jou past. We zien uit naar een fijne samenwerking, die leidt tot een mooie afsluiting van jouw schoolcarrière of een nieuwe stap in je werkleven!