Rekenvaardigheden, een van de belangrijkste vaardigheden!

Sinds het schooljaar 2014-2015 heeft de Nederlandse Regering een centrale rekentoets ingevoerd. De centrale rekentoets is ingevoerd, omdat de rekenvaardigheden van veel jongeren niet voldoende was. Rekenen is een van de belangrijkste vaardigheden, die je op jonge leeftijd zo snel mogelijk moet leren beheersen.

Waarom is rekenen zo belangrijk?

Ten eerste is rekenen erg belangrijk, omdat je bij andere vakken, zoals wiskunde, scheikunde en economie veel moet rekenen. Uit onderzoek blijkt dat op scholen die specifiek aandacht geven aan rekenen, leerlingen hogere cijfers behalen bij andere vakken. Daarnaast is het ook belangrijk om goed te kunnen rekenen in het dagelijks leven. Je hebt namelijk een basisvaardigheid nodig op het gebied van rekenen, denk bijvoorbeeld aan het betalen met contant geld bij de supermarkt, het uitrekenen hoeveel tijd je nog hebt voordat je vliegtuig vertrekt of berekenen hoeveel rente je moet betalen over je hypotheek. Daarnaast is een goede beheersing van je rekenvaardigheden een goede basis voor je studie en/of latere beroep. Bij de meeste beroepen kom je dagelijks in aanraking met rekenvaardigheden, waardoor het belangrijk is dat je over goede rekenvaardigheden beschikt. Uit het beroepenveld kwam de feedback dat vele starters op de arbeidsmarkt niet over voldoende rekenvaardigheid beschikten, waardoor de Nederlandse regering uiteindelijk besloot om de centrale rekentoets op het voortgezet onderwijs in te voeren.

Hoe kun je je rekenvaardigheden verbeteren?

In deze tekst is eerder beschreven dat leerlingen van scholen, die specifieke aandacht geven aan rekenvaardigheden, betere resultaten halen bij andere vakken. Niet iedere school geeft specifieke aandacht aan rekenvaardigheden. Wanneer rekenen niet jouw sterkste punt is, zal het goed en nuttig zijn om je rekenvaardigheden te verbeteren. Dit kun je doen door geregeld redactiesommen en oefenbladen te maken. De redactiesommen en oefenbladen worden op de basisschool al veelvuldig als lesmateriaal gebruikt, maar het is goed om in het voortgezet onderwijs door te gaan met het maken van redactiesommen en oefenbladen. Voor diegene die niet bekend zijn met redactiesommen of oefenbladen wordt er onderstaand uitgelegd wat beide lesmaterialen inhouden:
Redactiesommen: Redactiesommen zijn verhaaltjes, waarin rekenopgaven verwerkt zijn, denk bijvoorbeeld aan oefeningen, zoals optellen, vermenigvuldigen en delen.
Oefenbladen: Een oefenblad is een invulblad, waarbij je verschillende rekenopgaven moet beantwoorden.

De conclusie uit deze tekst is, dat het beschikken over goede rekenvaardigheden erg belangrijk is. Mocht je nog niet over goede rekenvaardigheden beschikken, dan kun je me hulp van red. sommen en oefenbladen je rekenvaardigheden verbeteren.